George Gershwin

George Gershwin

Gershwin Performs Gershwin – Rare Recordings 1931-1935 / ジョージ・ガーシュウィン

Gershwin Performs Gershwin - Rare Recordings 1931-1935ジョージ・ガーシュウィン / George Gershwin ガーシュウィンがホストを務めたCBSのラジオ番組”Mus...